Mer utrustning på gång

Efterhand som jobben kommer att innefatta fler gäster, ibland 4-500 personer uppstår behovet av ljusstarkare armaturer. I dagsläget över väger jag att köpa in 4st LED moving heads för att kunna matcha de grymma Acme moving headsen jag köpte sist. Ljusbordet är redo och jag bara väntar. Skall sälja av lite gammalt ljussvagt i scannerväg först

8 feb 2015

Comments powered by Disqus